TR EN

ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş.

KALİTE-ÇEVRE-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

POLİTİKASI

 

1. Bir Elginkan Topluluğu şirketi olmanın gururu ve sorumluluğu içinde, topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmak,

2. Kalite, Çevre ve İSG bağlamında, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların şartları ile tabi olunan yasal mevzuat ve standartların şartlarına uymak, 

3. Kalite, Çevre ve İSG performans göstergelerini düzenli olarak takip ederek, performansın arttırılması için risk ve fırsatları değerlendirmek, Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirmek,

4. Maliyetleri azaltıp, verimliliği arttırmak üzere teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,

5. Ürün, hizmet, makina, yöntem, proses vb. her türlü yeni gelişmede kalite, çevre ve iş güvenliği unsurlarını göz önünde bulundurmak,

6. Kaliteyi ilk seferde üreterek, güvenilirliğimizin sürekliliğini sağlamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak,

7. Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltıp, verimli kullanmak ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmeye çalışmak,

8. Atıkları kaynağında azaltmak, ayrı toplamak, mevzuatlara uygun şekilde geri kazanılmasını veya bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,

9. İSG risklerini kontrol altında tutarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek, iş kazalarını ve kayıp gün sayısını en aza indirmek,

10. Çalışanlarımızı eğiterek kişisel gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kalite, çevre duyarlılığı ve güvenli çalışma konularında bilinçlendirmek.