TR EN

Düşük Kurşunlu Pirinç Malzeme Projesi
 
ELSAN A.Ş. 1999 yılında başladığı düşük kurşunlu pirinç geliştirme çalışmalarını 2009 yılında tamamlayarak, mamullerin ulusal ve uluslararası patentlerini almıştır.
 
Özellikle içme suyu tesisatında ve armatürlerinde kullanılan pirinç alaşımlarının içerdiği ve toksik etkileri bilinen Kurşun, içme suyuna karışarak hem çevre hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Son yıllarda artan çevre sorunları, tüketicilerin bilinçlenmesi, üreticilerin çevre odaklı programlara yönelmesi, yasal mevzuatlar vb birçok faktör pirinç sektörünü de etkilemiş ve sektörde yükselen değer “Kurşunsuz Pirinç” olmuştur. ELSAN A.Ş. de bu konudaki duyarlılığını ortaya koyarak düşük kurşunlu pirinç alaşımları için bir Ar-Ge projesi gerçekleştirmiştir.
 
Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen TÜBıTAK destekli bu projede, Elginkan Topluluğunun Ar-Ge şirketi olan TAREL Teknolojik Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile armatür üreticisi olan VALFSEL Armatür Sanayi A.Ş., proje ortağı olarak yer almıştır. Bu proje sayesinde üniversitelerden literatür desteği ve laboratuvar olanakları anlamında faydalanılmış; üretici firmada ise, geliştirilen alaşımın üretim aşamasındaki başarısı kanıtlanmıştır.
 
2009 yılı sonu itibariyle ELSAN A.Ş.’ nin geliştirdiği “düşük kurşunlu pirinç çubuk ve külçeler” tüketicisiyle buluşmuştur.