TR EN

 
Üretim Aralıklarımız
  • Ø 100 -200 mm Pirinç Kütük  
  • Ø 6 – 100 mm Yuvarlak Pres Çubuk
  • Ø 6 – 65 mm Yuvarlak Otomat Çubuk
  • AA  6 – 50 mm Altıköşe Otomat Çubuk
  • Çeşitli Profiller
  • Alçak Basınçlı Döküm Sistemleri için pirinç külçe
  • Özel Alaşımlı Döküm Külçeleri

Yuvarlak ve altı köşe otomat ve pres çubuklar yanında kalın etli pirinç ham boru, barel, asma kilit, menteşe ve kapı kolları gibi çeşitli profiller üretmektedir. E.C.A. markalı pirinç esaslı mamullerin hammaddesini oluşturan ürünler dünya çapında kalitesini ispatlamıştır.
 
ELSAN A.Ş. Avrupa Birliği REACH Direktifi kapsamında, tek temsilcisi olan Reach Global Services (RGS) firması aracılığı ile bakır, çinko, kurşun ve alüminyum maddeleri için ön kayıt işlemlerini tamamlamıştır. Kesin kayıt sürecinde ise çinko, kurşun ve alüminyum maddeleri için tedarikçi firmalarının REACH Kaydından faydalanılmaktadır. Bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan müşterilerimiz bu direktif kapsamında herhangi bir prosedüre tabi olmadan ihracatlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca ELSAN A.Ş.’nin, Avrupa Birliği RoHS Direktifine uygunluk deklarasyonu bulunmaktadır.
 
 Mamul Standartları
 
PİRİNÇ ÜRÜNLER / BRASS PRODUCT STANDARTLAR/
STANDARDS
SEMBOL/
SYMBOL
MAMUL CİNSİ/
ALLOY STANDARDS FOR
PİRİNÇ TAKOZ / BRASS BILLETS
CuZn40Pb2
Pirinç Pres Takoz / Brass Billet For Forging
EN 12165 CW 617N PRES / FOR FORGING
CDA 377
Pirinç Pres Takoz / Brass Billet For Forging
ASTM B124 C37700 SOĞUK ŞEKİLLENDİRME /
FOR COLD FORMABILITY - FORGING BRASS
EN 12164 / 12165 CW 612N
CuZn39Pb3
Pirinç Otomat Takoz / Brass Billet For Machining
EN 12164 CW 614N OTOMAT / FOR MACHINING
CDA 360
Pirinç Otomat Takoz / Brass Billet For Machining
ASTM B16 C36000 OTOMAT / FOR MACHINING
EN 12164 CW 603N
CuZn37
Pirinç Boru Takozu / Brass Billet for Tube
EN 12449 CW508L BORU / FOR TUBE
CuZn42
Muntz Metal Pirinç Takozu / Muntz Metals Brass Billets
EN 12164 / 12165 CW510L MUNTZ METAL
E-BRASS (Pb<0.2)
Düşük Kurşunlu Pirinç Tazkoz / Low Leaded Brass Billets
---- ---- E-BRASS
(According to AB1952)
PİRİNÇ OTOMAT ÇUBUKLAR / BRASS RODS FOR MACHINING
CDA 360 (From 10 mm to 50 mm)
Altıköşe Pirinç Otomat Çubuk /
Hexagonal Type Brass Rods For Machining
ASTM B16 C36000 OTOMAT / FOR MACHINING
EN 12164 CW 603N
CDA 360 (From 10 mm to 65 mm)
Yuvarlak Pirinç Otomat Çubuk /
Round Type Brass Rods For Machining
ASTM B16 C36000 OTOMAT / FOR MACHINING
EN 12164 CW 603N
CuZn39Pb3 - CuZn39Pb2 - CuZn42 - E-Brass
(From 6 mm to 50 mm) Altıköşe Pirinç Otomat Çubuk /
Hexagonal Type Brass Rods For Machining
EN 12164 CW 614N OTOMAT / FOR MACHINING
CuZn39Pb3 - CuZn42 - E-Brass (From 6 mm to 65 mm)
Yuvarlak Pirinç Otomat Çubuk /
Round Type Brass Rods For Machining
EN 12164 CW 614N OTOMAT / FOR MACHINING
PİRİNÇ PRES ÇUBUKLAR / BRASS RODS FOR FORGING
CDA 377 (From 10 mm to 65 mm)
Yuvarlak Pirinç Pres Çubuk /
Round Type Brass Rods for Forging
ASTM B124 C37700 SOĞUK ŞEKİLLENDİRME /
FOR COLD FORMABILITY - FORGING BRASS
EN 12165 CW 612N
CuZn40Pb2 - CuZn42 - E-Brass (From 6 mm to 100 mm)
Yuvarlak Pirinç Pres Çubuk /
Round Brass Rods For Forging
EN 12165 CW 617N PRES / FOR FORGING
PİRİNÇ PROFİLLER / BRASS PROFILES
CuZn39Pb3 - CuZn39Pb2
PİRİNÇ OTOMAT PROFİLLER /
BRASS PROFILES FOR MACHINING
EN 12167 CW 614N OTOMAT / FOR MACHINING
CuZn40Pb2
PİRİNÇ PRES PROFİLLER /
BRASS PROFILES FOR FORGING
EN 12167 CW 617N OTOMAT / FOR FORGING
CuZn42
MUNTZ METAL PİRİNÇ PROFİLLER /
MUNTZ METAL BRASS PROFILES
EN 12167 CW 617N OTOMAT / FOR FORGING
PİRİNÇ KÜLÇELER / BRASS INGOTS
MS60 - CuZn39Pb1AlB-B
PİRİNÇ KÜLÇE / BRASS INGOTS
EN 1982 CB755S POLİSAJA UYGUN ALÇAK BASINÇLI DÖKÜM KÜLÇESİ /
FOR LOW PRESSURE DIE CASTING
E-BRASS (Pb<0.2)
DÜŞÜK KURŞUNLU PİRİNÇ KÜLÇE /
LOW LEADED BRASS INGOTS
--- --- POLİSAJA UYGUN ALÇAK BASINÇLI DÖKÜM KÜLÇESİ /
FOR LOW PRESSURE DIE CASTING
(According to AB1952)
ÖZEL ALAŞIMLI PİRİNÇ KÜLÇELER /
BRASS INGOTS FOR SPECIAL ALLOYS
--- ---