YÜKLENİYOR
Loading...

Çevre Bildirgemiz

Çevre Bildirgemiz

ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş.

ÇEVRE BİLDİRGESİ

Müşteriler & Tedarikçiler & Taşeronlar (Müteahhitler) için

 

Ekolojik sistemlerin kapasitesi, insanların üretim ve tüketim faaliyetlerindeki artışı karşılayamaz hale gelmiş ve dünyayı tehdit eden bir çevre krizinin eşiğine gelinmiştir. Bu nedenle işletmeler faaliyetlerini ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerini ölçmeli ve bu etkilerin azaltılması için iyileştirme çalışmaları yapmalıdır. Diğer taraftan da tüketiciler satın alma faaliyetlerinde, kişisel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında çevreye verecekleri zararı da göz önünde bulundurmalıdır. Toplumlar bilinçli ve sistemli çalışmalarla varlıklarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları kalkınma çabalarını çevreyi tahrip etmeden de yürütebilirler.

Eğitim eksikliği, bilinç yetersizliği ve yanlış politikalar nedeniyle çevre kirlenmesinin önüne geçilememesi, mevzuat ve denetim yetersizlikleri, çevreci olmayan üretim faaliyetleri ve ürünler gibi pek çok faktör dünya üzerinde doğal kaynakların azalmasına, küresel ısınma ve iklim değişikliğine ve daha birçok çevre felaketine sebep olmaktadır. Hükümetler, toplumlar, üreticiler ve tüketiciler herkes “Sürdürülebilir Kalkınma” prensibiyle hareket etmek zorundadır.

Bir sanayi işletmesi olarak, çevre bilincine sahip çalışanlarımızla, çevre dostu ve geri dönüşümlü hammaddeler ve malzemeler kullanarak, doğal kaynakları israf etmeden optimum düzeyde kullanarak, çevre dostu prosesler ile çevreci ürünler üretme çabasındayız. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan zararlı emisyonları kontrol altında tutuyor, oluşan tüm atıkların mevzuatlara uygun şekilde geri kazanımını veya bertarafını sağlıyoruz. 2000 yılında almış olduğumuz Emisyon İzni ve Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatının yanına sıra 2008 yılından bu yana Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansımız bulunmakta; 2009 yılından bu yana da işletmemizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

İşletmemizin çevre değerlerine ve ISO 14001 standardına uyumlu olarak, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için kirlilik kaynaklarının kontrol altına alınması, kirliliğin azaltılmasının yanısıra, ürün yaşam döngüsü boyunca ‘beşikten mezara’ yaklaşımıyla çevre etkilerimizi kontrol altına alma ve kaynak kullanımını azaltmaya yönelik çevre amaç ve hedefleri belirlemekteyiz. Ürünlerimizin yaşam döngüsünün başlangıcında bulunan tedarikçilerimiz ile destek aldığımız müteahhit firmalardan da aynı duyarlılıkta olmasını bekliyoruz.

  • Daha az kaynak tüketen, çevreci ve yenilikçi malzeme ve komponentlerin tedariği/ kullanımını,
  • İşletmenin tüm proseslerinde insan sağlığını ve çevre temizliğini tehdit edebilecek olumsuz tüm koşulları asgari seviyeye indirmenizi,
  • Hammadde temininizden, ürünlerinizin teslimine/ kullanımına kadar lojistik dahil tüm operasyonel ve destek süreçlerde çevresel etkilerin azaltılmasını,
  • Faaliyet, ürün ve hizmetlerinizin çevresel etkilerini izlemenizi ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyum sağlamanızı,
  • Kullandığınız girdilerin ulusal ve uluslararası yasalarla kullanımı yasaklanan insan ve çevre sağlığına zararlı maddeler içermediğini ve/veya izin verilen limitler dahilinde kullanıldığını garanti altına alacak gerekli kayıt sistematiğini oluşturmanızı, sevk ettiğiniz malzemeler için Rohs, Reach gibi çevresel uygunluk bilgi, belge, beyan veya raporlarını iletmenizi bekliyoruz.

Ürünlerimizin yaklaşık %80’i geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanılarak üretilmekte olup; yaşam döngüsünde “tüketim” noktasındaki müşterilerimizin aynı zamanda tedarikçisi konumunda olduğumuz için, aşağıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz.

  • Ürünlerimiz EN normları ile 4MS Hijyenik Listesine uygun olup, Reach ve Rohs Direktiflerinde yer alan yasaklı maddeleri içermemektedir. Bunlarla ilgili deklarasyon ve analiz raporlarına web sitemizin Sertifikalar & Belgeler kısmından ulaşabilirsiniz.
  • Ürünlerimizin talaşlı işlem prosesinde oluşan, yağla kontamine olmuş pirinç talaşları, %1’den fazla yağ içerdiği takdirde, çevre mevzuatlarımız gereği “tehlikeli atık” kategorisine girmektedir. Bu talaşların lisanslı araçlarla taşınması ve lisanslı tesislerde geri kazanımının yapılması gerekmektedir.
  • Ürünlerimizin dövme prosesi sonrasındaki çapak alma prosesinde oluşan pirinç çapaklar çevre mevzuatlarına göre “tehlikesiz atık”tır. Bu atıkların taşınması konusunda özel bir şart olmamakla birlikte lisanslı tesislerde geri kazanımının yapılması gerekmektedir.
  • İşletmemizin tehlikeli atık kapsamında “yağlı pirinç talaşı” ve tehlikesiz atık kapsamında “pirinç/ bakır talaş, çapak, hurda vb” geri kazanım lisansı bulunmaktadır. Lisans Belgemize web sitemizin Çevre İzin Lisansımız sayfasından ulaşabilirsiniz.

Üretim atıklarımızla ilgili olarak; döküm prosesimizden kaynaklanan pirinç külü ve bacagazı tozu gibi endüstriyel atıklarımız ile rutin işletme faaliyetleri sırasında oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar lisanslı firmalarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde geri kazanım veya bertaraf için düzenli aralıklarla sevk edilmektedir.

Saygılarımızla,