YÜKLENİYOR
Loading...

Çevre İzin Lisansımız

Çevre İzin Lisansımız

ELSAN A.Ş. faaliyetleri sırasında çevreyi korumayı ilke edinmiştir. Sürekli Döküm bölümüne ilk olarak 1992 yılında kurulan ve 2000 yılında kapasitesi arttırılan filitrasyon tesisi sayesinde tehlikeli emisyonların önüne geçilmektedir. Aynı zamanda bu aşamada oluşan tehlikeli atıklar geri kazanılarak bir başka sanayi dalına hammadde kaynağı yaratılmakta; oluşan atık ısı ise tekrar kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır. ELSAN A.Ş. 2000 yılından bu yana Emisyon İzni ile 1.Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatına sahiptir.

ELSAN A.Ş. ilk kez 2008 yılında yağla kontamine olmuş pirinç/ bakır talaşlarının geri kazanımı konusunda Çevre ve Orman Bakanlığından “Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı” almıştır. 2012 yılından bu yana da Emisyon, Tehlikeli Atık Geri Kazanımı ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konularında Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahiptir.

ELSAN A.Ş., 2009 yılından bu yana uyguladığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutları ile çevresel etkilerini belirlemiştir. Özellikle de “Atık Yönetimi” konusunda sektöründe örnek gösterilen ELSAN A.Ş. yasal mevzuatlara uygun olarak yaptırılan Düzenli Atık Depolama Sahalarında her türlü atık türlerine göre ayrı toplanarak depolanmakta ve lisanslı bertaraf/ geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.