YÜKLENİYOR
Loading...

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

(KALİTE – ÇEVRE – ENERJİ – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) 

1. Bir Elginkan Topluluğu şirketi olmanın gururu ve sorumluluğu içinde, topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmak,

2. Kalite, Çevre, Enerji ve İSG bağlamında, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların şartları ile tabi olunan yasal mevzuat ve standartların şartlarına uymak,

3. Kalite, Çevre, Enerji ve İSG performans göstergelerini düzenli olarak takip ederek; performansın arttırılması için gerekli kaynakları sağlamak, risk ve fırsatları değerlendirmek, Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirmek,

4. Ürün, hizmet, makina, yöntem, proses, tasarım vb. her konuda ve üretim, tüketim, tedarik, satış vb her alanda kalite, çevre, enerji verimliliği ve iş güvenliği unsurlarını göz önünde bulundurmak,

5. Maliyetleri azaltıp, verimliliği arttırmak üzere teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,

6. Kaliteyi ilk seferde üreterek, güvenilirliğimizin sürekliliğini sağlamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak,

7. Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltıp, verimli kullanmak ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmeye çalışmak,

8. Atıkları kaynağında azaltmak, ayrı toplamak, mevzuatlara uygun şekilde geri kazanılmasını veya bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,

9. Tehlikeleri ortadan kaldırarak ve İSG risklerini kontrol altında tutarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek, iş kazalarını ve kayıp gün sayısını en aza indirmek,

10. Çalışanlarımızı eğiterek kişisel gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kalite, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı ve güvenli çalışma konularında bilinçlendirmek, ilgili konularda danışma ve katılımlarını sağlamak.

01.10.2019
Genel Müdür